Fyrirlestrar

Blátt áfram býður upp á  neðangreinda fyrirlestra:

Lengd fyrirlestra: 1 – 2 klst með umræðum

Verð: 80.000kr

Hægt er að bóka fyrirlestra með því að senda póst á netfangið: blattafram@blattafram.is

Nánar upplýsingar um hvern fyrirlestur

  1. Hvernig má vernda börn gegn kynferðisobeldi?

Fyrirlestur ætlaður fullorðnum sem vinna með börnum og unglingum. Einnig fyrir foreldra og aðra sem bera ábyrgð á börnum.

Erindið fjallar um:

  • Greinamunur á fyrirbyggjandi aðferðum og leiðbeiningum eftir að ofbeldið hefur átt sér stað.
  • Aðferðir til að stuðla að öruggara umhverfi (vinnustað) fyrir fullorðna, börn og ungmenni.
  • Rannsóknir og tíðni kynferðisofbeldis hér á landi og erlendis.

Fjallað er um  tíðni ofbeldis hér og annarstaðar, rætt er um þá þætti sem hjálpa fólki að ræða forvarnir, eins og hvernig er rætt við börn um líkamann, mörk og samskipti. Auk þess er fjallað um leiðir til að auka samskipti fullorðinna um óæskilega kynferðislega hegðun á milli barna eða ungmenna og leiðir til að ræða um slíka hegðun og stöðva hana. Ýmis dæmi eru rædd til að áttað sig á hvaða þættir skipta máli þegar koma á í veg fyrir að börn verði fyrir ofbeldi. Einnig fjallað um tilfinningavanda barna sem verða fyrir kynferðisofbeldi og hvaða stuðning má veita þeim þegar þau hafa orðið fyrir slíku.

2. Fyrirlestur – Einkastaðir líkamans, handbók foreldra.

„Bókin „Einkastaðir líkamans“ er sérstaklega ætluð foreldrum og fjallar um líkamann, einkastaðina  og mörk. Í henni eru ábendingar og svör við þeim spurningum sem höfundar hafa fengið frá foreldrum í gegnum tíðina.

Í erindinu verður leitast við að svara spurningum eins og; Hvernig ræði ég forvarnir við börnin mín? Hvernig spyr ég ég barnið mitt þegar það sýnir breytta hegðun? Hvaða orðalag á ég að nota til að hræða ekki barnið mitt?

Í gegnum störf sín hafa þær hitt fjölda fólks sem á þá reynslu sameiginlega að hafa sætt kynferðislegu ofbeldi sem börn. Margt af þessu fólki hefur tjáð sig um að ef einhver hefði rætt við þau um líkamann, einkastaðina og mörk og hvað ætti að gera ef einhver færi yfir þau mörk hefði það hugsanlega  hjálpað þeim að opna sig fyrr um ofbeldið sem þau urðu fyrir.

Höfundar bókarinnar eru Sigríður Björnsdóttir, sálfræðingur og verkefnisstjóri, ásamt Kristínu Bertu Guðnadóttur, félagsráðgjafa og fjölskylduþerapista sem hefur unnið að málefnum barna og fjölskyldna þeirra á sviði barnaverndar og félagsþjónustu til margra ára. Báðar hafa þær sinnt fræðslu til fullorðinna og barna í áratug.

Bókin hlaut styrk frá Reykjavíkurborg og Biskupsstofu. Fjöldi foreldra og fagfólks las bókina yfir í vinnsluferlinu og hefur gefið henni góða dóma.

Upplýsingar um fyrirlesara Blátt áfram:

Image may contain: 1 person, glasses

Sigríður Björnsdóttir sálfræðingur, er einn af stofnendum Blátt áfram og hefur starfað við ráðgjöf og fræðslu gegn kynferðisofbeldi í æsku og afleiðingar tengdar því síðan 2004.  Sigríður veitir einnig ráðgjöf og fræðslu til stofnanna og íþróttafélaga auk annarra félagasamtaka varðandi innleiðingu á starfs- og siðareglum er snúa að verndun barna gegn ofbeldi. Annast Lífsleikni tíma hjá grunnskólabörnum, allt frá 5. bekk og upp í framhaldsskóla. Sigríður gaf út foreldahandbókina, Einkastaðir líkamans árið 2014. Auk þess hefur Sigríður komið að kynningu á forvörnum og afleiðingum ofbeldis í fjölmiðlum, flutt erindi og stýrt vinnuhópum í samstarfi við Vitundarvakningu ríkisstjórnarinnar haustið 2012.

Sigríður er stundakennari við Háskólanum á Akureyri, um sálræn áföll og ofbeldi. Heldur námskeið og hefur umsjón með hópastarfi fyrir foreldra og aðstandendur barna sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi.

Hún hefur einnig annast fyrirlestra erlendis og hefur starfað með Wocad, sem fást við forvarnir gegn áfengis- og vímuefnanotkun kvenna. Einnig kemur hún að samstarfi Blátt áfram við aðrar þjóðir og hefur komið að þjálfun fólks í forvörnum frá Svíþjóð, Noregi, Grænlandi, Lettlandi og Ungverjalandi.

 

Guðrún Helga Bjarnadóttir
Guðrún Helga Bjarnadóttir

Guðrún Helga Bjarnadóttir er leikskólakennari að mennt. Hún starfaði sem leikskólastjóri á Hvammstanga 1994 – 1998 og sem leikskólafulltrúi hjá Vestmannaeyjabæ 1999 – 2012. Guðrún er ART (Agression replacement trainer) þjálfi og hefur starfað sem slíkur frá 2007. Guðrún Helga hefur starfað sem leiðbeinandi hjá Blátt áfram frá því í mars 2010 og starfar nú í föstu hlutastarfi hjá samtökunum. Guðrún Helga hefur leitt námskeiðið Verndarar barna frá árinu 2010, flutt fyrirlestra fyrir félagasamtök og foreldrafélög, annast Lífsleikni tíma hjá grunnskólabörnum, allt frá 5. og upp í 10.bekk. Auk þess hefur Guðrún komið að kynningu á samtökunum í fjölmiðlum, flutt erindi og stýrt vinnuhópum í samstarfi við Vitundarvakningu ríkisstjórnarinnar haustið 2012. Guðrún Helga hefur leitt námskeiðið Verndarar barna hjá nokkrum íþróttafélögum og flutt fyrirlestra um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum.

Guðrún Helga sinnir forvörnum í sinni breiðustu mynd með aðaláherslu á að ná til hins fullorðna. Einnig kemur hún að samstarfi Blátt áfram við aðrar þjóðir og hefur komið að þjálfun fólks frá Grænlandi, Lettlandi og Ungverjalandi.

 

Umsögn um fyrirlestur ( Word skjal)

Umsögn um fyrirlestur ( Word skjal)

Umsögn um fyrirlestur ( Word skjal)

Umsögn um fyrirlestur ( Word skjal)